Kuća Klajn

Kuća Klajn je društveno-kulturni centar i umjetnička rezidencija smještena u centru grada Klanjca.
Trenutno radimo na projektima adaptacije i sanacije Kuće te pripremi i realizaciji programa za 2021. 
Sve detalje o našim aktivnostima možete pratiti klikom na Program.

The House of Klajn is a community-driven cultural center and an artist residency in the center of the town of Klanjec.
We are currently working on the projects for the renovation and adaptation of the House and the program activities for 2021.

Kuća kroz povijest

Kuća u povijesnoj jezgri grada Klanjca izgrađena je 1937. godine kao privatna kuća Alberta Novaka.
Do nacionalizacije zgrade koja je nastupila krajem 2. svjetskog rata, kuća je bila u privatnom vlasništvu i u njoj su se održavale mnoge društvene aktivnosti poput silvestarskih i pokladnih zabava, osnovano je planinarsko društvo i prva klanječka knjižnica.
Sve do završetka procesa povrata imovine nasljednicima prvog vlasnika, zgrada je djelovala kao društveno vlasništvo te je imala mješovitu namjenu.
U kući su djelovale razne tvrtke, obrtnici, ugostitelji, privatni stanari te su se u njoj obavljale gospodarske, ali i kulturne djelatnosti, a kućom je upravljalo Narodno sveučilište Klanjec.

Kuća danas

Od 10. svibnja 2019. kuća je u privatnom vlasništvu Jerka Marčića i Dunje Bovan te je dio prostora u kući sporazumom dan na korištenje Udruzi Kućni kolektiv.
Udruga je trenutno je u fazi prikupljanja sredstava i izrade projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju kuće.
Već sama adaptacija kuće uključuje spajanje različitih interdisciplinarnih znanja koji će rezultirati jedinstvenim prostorom boravka, kreacije i izvedbe namijenjenim umjetnicima i zajednici.
U proces su uključeni arhitekti, urbanisti, građevinari, dizajneri, kulturni radnici, umjetnici i lokalna zajednica.

Budućnost

Umjetnička rezidencija i društveno-kulturni centar Kuća Klajn bit će jedinstveni prostor boravka, kreacije i izvedbe namijenjen umjetnicima i zajednici.
Krajnji cilj je povezivanje pojedinaca i različitih skupina s namjerom istraživanja i kreacije u izvedbenim i vizualnim umjetnostima, a sve u svrhu obogaćivanja i jačanja hrvatske i europske nezavisne kulturne scene.
Model upravljanja Kućom je zasnovan na participaciji, a programske aktivnosti usmjere su na kinoprikazivaštvo, održavanje edukativnih umjetničkih programa za djecu, mlade i odrasle.
Neinvazivnim pristupom, otvorenošću prema zajednici, vjerujemo kako će Kuća Klajn zauzeti važno mjesto na kulturno-umjetničkoj mapi grada Klanjca i Krapinsko-zagorske županije.

Tri odrednice - boravak, kreacija, izvedba

BORAVAK
(Svaka kuća u simboličkom smislu znači sigurnost, utočište, podršku i ljubav. Da bi bila temelj razvoja, dijeljenja i kreativnosti, potrebno je ulaganje vlastitih i kolektivnih resursa njenih ukućana. Na taj način će se plodovi kreacije nedvojbeno prenijeti i na širu zajednicu. Marčić)

Umjetnička rezidencija izvan uobičajene gradske dinamike nudi prostor za boravak i kreativno izražavanje umjetnika različitih interesa i područja djelovanja.
Pozicija kuće unutar grada Klanjca garantira mir i osigurava mogućnost definiranja vlastite radne dinamike.
Rezidencijalni prostori i specijalizirana umjetnička knjižnica bit će smješteni na prvom katu, a prizemlje usmjereno prema izvedbi i okupljanju umjetnika i zajednice: multifunkcionalna pokusna dvorana, zajednička kuhinja i blagavonica i multimedijska dvorana koja će djelovati kao kinoprikazivački, izvedbeni i konferencijski prostor. Tavanski prostor dobit će namjenu kreacije stvaranja, pa će tako u dva tavanska krila biti smještene prostorije za rad, sastanke, seminare i konferencije usmjerene prema istraživačkim tendencijama u umjetnosti i radu pojedinaca na poboljšanju kvalitete života.


KREACIJA
(Što se događa u kući, događa se u nama. Jung)

Radni prostori u kući Klajn omogućavaju mjesto susreta, istraživanja, razmjene znanja, stvaranja kreativnih procesa unutar dramskog, izvedbenog, likovnog, književnog, glazbenog i audiovizualnog izričaja ostavljajući mogućnost spajanja profesionalnog i amaterskog, lokalnog i međunarodnog, gostiju i domaćina.
Pozicija kuće otvara prostor za povezivanje suvremenih umjetničkih praksi i postojeće bogate umjetničke baštine grada Klanjca i Krapinsko-zagorske županije.
Održavanjem predavanja, okruglih stolova, tribina i edukativnih programa kuća će djelovati kao multifunkcionalno učilište za odrasle, mlade i djecu s ciljem poticanja kulturnih i društvenih procesa. Kuća Klajn bit će prostor za upoznavanje, otkrivanje, stvaranje, razgovor, dijeljenje i podršku.

IZVEDBA
(Umjetnik u kući, kuća u zajednici. Bovan)

Neizostavan dio kuće, ali i lokalne zajednice je dvorana kina Martin koja se nalazi u prizemlju.
Revitalizacijom i digitalizacijom kino dvorane te osuvremenjivanjem gledališta i pozornice bit će osiguran multimedijski prostor izvedbe za mnoge kućne i gostujuće programe, s naglaskom na promociju hrvatskog i europskog nezavisnog filma i kazališta.
Izvedbene i prikazivačke djelatnosti u kući Klajn temeljit će se se na dvosmjernosti suradnje: gostovanja, koprodukcije, kinoprikazivački programi, predstavljanje projekta u razvoju, izlaganje radova lokalnih i međunarodnih umjetnika.